• EXPO 2020 | DUBAI, UAE

Яндекс.Погода

  • "BIZNES REKLAMA" 22.04.19

abuna new

otel reklama

ruhabat

ruhabat

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar 

GIŇIŞLEÝIŇ
2157 0 Add

Türkmenistanda Saud Arabystanynyň Medeniýet günleri tamamlandy

Şu gün Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde sungat ussatlarynyň bilelikdäki

GIŇIŞLEÝIŇ
4 0 Add

45-nji duralga

Ozallar iri-iri halkara ýaryşlaryna, dürli sport ugurlary boýunça dünýä çempionatlaryna

GIŇIŞLEÝIŇ
5 0 Add

Türkmenistanda Saud Arabystany Patyşalygynyň Medeniýet günleri açyldy

Şu gün türkmen paýtagtynda Saud Arabystany Patyşalygynyň Medeniýet günleri açyldy. Bu çäräni

GIŇIŞLEÝIŇ
5 0 Add

Aşgabatda «Söwda we hyzmat — 2019» atly sergi we halkara maslahat geçirildi

Iki günüň dowamynda Aşgabatda, Söwda-senagat edarasynyň sergiler merkezinde

GIŇIŞLEÝIŇ
10 0 Add

Baş alada halkyň bagtyýarlygy

Ýakynda hormatly Prezidentimiz paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyryp, onuň

GIŇIŞLEÝIŇ
28 0 Add

«Galkynyş» milli at üstündäki oýunlar topary Bahreýniň paýtagtynda üstünlikli çykyş etdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ahalteke atçylyk sungatyny täzeden

GIŇIŞLEÝIŇ
11 0 Add

Türkmenistanyň gaz diplomatiýasy: ählumumy durnukly ösüşiň we parahatçylygyň bähbidine

Hazar deňziniň kenaryndaky «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda X Halkara gaz kongresiniň ...

giňişleýiň
4 0 Add

Ussatlyk göreldesi

Bütindünýä saglyk güni mynasybetli ýurdumyzda giň gerimli çäreler geçirildi. Şol ...

giňişleýiň
3 0 Add

Ykdysadyýeti diwersifikasiýalaşdyrmak türkmen-koreý hyzmatdaşlygynyň möhüm ugrudyr

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow we ýurdumyzda döwlet ...

giňişleýiň
8 0 Add

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: — Döwrümiň döwrany Rowaç!

Watanymyz Türkmen bedewiniň milli baýramyny bellemäge taýýarlyk ...

giňişleýiň
22 0 Add

«Täze günden» täze önüm

Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Gökje ýaşaýyş toplumynda ýerleşýän «Täze gün» ...

giňişleýiň
28 0 Add

«Ak gardan» gök çaýyň huruşlygy

Telekeçi Atajan Jumanyýazowyň Ak bugdaý etrabynyň Senagat zolagynda ...

giňişleýiň
37 0 Add

«Şawadyň» süýt önümleri artýar

Daşoguz şäherindäki «Ýüpek ýoly gurluşyk» hojalyk jemgyýetiniň «Şawat» ...

giňişleýiň
51 0 Add

Поделиться в соцсетях

Получать Рассылку