Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Daşoguz welaýaty boýunça

Daşoguz welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşigi

Alyp barýan işleriniň ugry: Söwda, market, bazar, restoran, önümçilik, guşçulyk.

Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Birleşigiň garamagynda 422 sany söwda nokady bolup, şolaryň 7-si söwda merkezi, 5-si minimarket we 410-sy dükandyr. Şeýle-de, 72 sany jemgyýetçilik hyzmat ediş nokady bar. 57 sany önümçilik sehinde çörek we çörek önümleri, unaş önümleri, süýji-köke, şöhlat we gündelik sarp edilýän azyk harytlary öndürilýär.

Salgysy: Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş., Oguzhan köçesi, 47-nji jaý.

Tel: +933 322 2-41-08.

Faks: +933 322 2-43-56.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

«Daşoguz» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy

Alyp barýan işleriniň ugry: Lomaý we bölek söwda.

Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Söwda firmasynyň 56 dükany bolup, onuň 37- si azyk, 10-sy senagat we 9-sy garyşyk harytlaryň söwdasyny amala aşyrýar. Ilaty jemgyýetçilik iýmitleri bilen üpjün edýän 105 sany naharhanasy bolup, olaryň 37-si çagalar baglarynda, 27-si mekdeplerde, 41-si welaýat hassahanalarynda ýerleşýär. Şeýle-de, «Aýna», «Altyn asyr» restoranlary, üç sany «Daýhan» bazary, konditer, şöhlat önümlerini öndürýän sehleri we «Altynaý» spirt öndürýän zawody bar.

Salgysy: Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Parahat köçesi, 8-nji jaý.

Tel: +933 322 6-47-47. Faks: +933 322 6-47-36.

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.