Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Elektron söwda ösüşde

Seljeriş ugrundan iş alyp barýan KPMG kompaniýasynyň maglumatlaryna görä, geçen ýyl elektron usul arkaly amala aşyrylan bölek söwdanyň mukdary 2,4 trillion dollara ýetipdir. Bu görkeziji umumy bölek söwdanyň 10,1%-ini emele getirýär. 2011-nji ýylda bu görkeziji 3,6%, 2016-njy ýylda 8,7% bolan eken. Elektron söwdany amala aşyrýan kompaniýalar müşderileriň isleglerini we endiklerini göz öňünde tutup, täze hyzmatlary ýola goýmaklary olaryň girdejisini artdyrdy. Maglumatlara görä, elektron söwdanyň adaty söwdadan alýan paýy her ýyl artýar. 2021-nji ýyla çenli elektron söwdanyň ýyllyk ösüşiniň ortaça 16% bolup, 4,5 trillion dollara ýetmegine garaşylýar. 2020-nji ýylda global elektron söwdanyň 60%-i bu ugurda öňdeligi eýeleýän Hytaýda amala aşyrylar.

Kärhanalarymyz

Reklama

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.