Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Dünýäde iň tiz elektrokart

Ýokary tizlikde ulagy dolandyrmagy halaýanlar üçin Kanadanyň «Daymak» kompaniýasy täze «Daymak Blast C5 Ultimate» atly kart ýaryş ulagynyň täze görnüşini hödürledi. Bu täze ýaryş ulagy dünýäde iň tiz kart ulagy diýen ada eýe bolmaga dalaş edýär. Onuň rekord tizligi 1,5 sekuntda 100 kilometre deň. Öňki ýokary tizligiň eýesi «Tesla» kompaniýasynyň «S P100D» modellidi. Onuň 100 kilometri geçiş tizligi 2,8 sekunta barabar. Ulagyň jemi agramy 200 kilogram bolup, öndürijileriň aýtmagyna görä, ony dolandyrmak we aýlawly hereketleri etmek örän ýeňil. Ýöne «Daymak»-yň döreden tizlikli ulagynyň syry başga zatda; her bir tekerler üçin aýratynlykda hereketlendirijisiniň bolmagynda. Häzirki wagtda bu ulaga 59 999 dollar baha kesilýär.  

Kärhanalarymyz

Reklama

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.