Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Belentligi 1 km

Saud Arabystanynda guruljak binanyň beýikliginiň 1 km-e barabar boljakdygy habar berildi. Häzirki wagtda bu ugurda birinji bolan Dubaýdaky “Burç Halifa”-dan (828 m) 170 metr töweregi belent boljak gökdiräniň gurluşygyna 2020-nji ýylda başlanylar. Jidda şäherinde täze dörediljek ykdysady sebitiň merkezinde guruljak bina daş-töweregi bulutlaryň ýokarsyndan synlamaga mümkinçilik berer. 200 gatdan beýik boljak binada restoranlar, myhmanhanalar, öýler, iş ofisleri we söwda merkezleri ýerleşer. Binanyň 157-nji gatynda ýerleşjek synlaýyş meýdançasy ABŞ-daky Azatlyk heýkeliniň synlaýyş gatyndan 55 esse ýokarda bolar.

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.