Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

190 kilometri özbaşdak geçdi

Awtoulag senagatynda tehnologiýa örän çalt depginler bilen ösýär. Günorta Koreýada geçirilen synagda sürüjisiz ulag 190 km ýoly özbaşdak geçdi. «Hyundai NEXO»-nyň SUV görnüşli «NEXO Fuel Cell» atly wodorod bilen işleýän ulagy Seuldan Phýonçhana çenli aralygy geçdi. Geçen aý Las-Wegasdaky sergide köpçülige görkezilen «NEXO FCEV» paýtagtdan gyşky Olimpiýa oýunlarynyň geçirilýän şäherine çenli aralygy sürüjisiz geçmegi başardy. Geljegiň ulagyna halkara sport çäresine gatnaşýanlaryň hem gyzyklanmasy uly boldy. Ulagyň synag sürüşi bu şäherde dowam etdirildi.

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.