Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

S9 we S9+ çykar

Ispaniýanyň Barselona şäherinde geçirilen Mobil enjamlarynyň halkara sergisine dünýäniň dürli ýurtlarynda bu ugurda iş alyp barýan kompaniýalaryň müňlerçesi gatnaşdy. Halkara çäräniň çäklerinde Günorta Koreýanyň tehnologiýa ägirdi «Samsung» özüniň «Galaxy S9» we «Galaxy S9+» smartfonlaryny köpçülige tanyşdyrdy. Geçen ýyl ýola goýlan çarçuwasyz ekran aýratynlygy «Galaxy S9» we «S9+»-da has kämilleşdirilipdir. Ekrany 5,8 dýuým bolan «Galaxy S9»-daky barmak yzy okaýjysy ekranyň arkasynda, kameranyň aşak tarapynda ýerleşdirilipdir. «Android 8.0 Oreo» amaly ulgamynda işleýän telefonda «Samsung»-yň öz öndüren 8 ýadroly «Exynos 9810» mikroprosessory bar. Enjamyň iň uly täzeligi kamerasy bolup, olaryň üçüsi (biri öňde, ikisi arkada) 12 megapiksel durulygynda surata düşürýär. «Dual Pixel» tehnologiýasy ulanylan kamera 4K durulygynda 30 fps wideoýazgy edip bilýär. RAM-y 4 GB bolan enjamyň 64/128/256 GB içki ýady bar. Bu görkezijini «microSD» arkaly ulaldyp bolýar. Ululygy 6,2 dýuým bolan «S9+»-yň ýat we kamera aýratynlyklary hem «dogany» bilen meňzeş. Enjamlaryň gara, çal, gök we benewşe reňklileri bar.

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.