www.mintradefer.gov.tm Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

«Time » satyldy

Dünýäniň iň belli neşirýat kärhanalarynyň biri «Time » 2,8 milliard dollara bäsdeşi «Meredith Group»-a satyldy. «Time » kompaniýasynyň dünýäniň habar žurnaly hökmünde ülňi kabul edilýän «Time » žurnaly bilen
bir hatarda birnäçe neşirleri bar. Doganlar Koçlar bu neşir kompaniýasyny satyn almaklary üçin «Meredith  Group»-a 650 million dollar kömek berdi. Doganlar Koçlar «Meredith »-iň dolandyryş geňeşine agza bolmajakdyklaryny we neşiriň redaksiýasyna goşulmajakdyklaryny belledi. 1902-nji ýylda döredilen «Meredith Corporation »-yň kompaniýasynyň häzirki wagtda 3,600 töweregi işgäri
bar. Döredilen gününden başlap, dürli žurnallary çykaryp başlan, kompaniýa 1946-njy ýylda Nýu-Ýork biržasynda ilkinji paýnamasyny satuwa çykardy we 1965-nji ýylda bu biržada hasaba
alyndy.

Gazetlerimiz

Reklama

KOMPÝUTER tilsimaty merkezi

Tel: +993 12 93 44 23. Faks: +993 12 93-60-06.

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň «Türkmenpolat we enjamlar» DLBSF ýük awtoulaglarynyň dürli görnüşlerini amatly bahadan satýar!

Habarlaşmak üçin telefonlar: 75-26-68/75-25-64/75-28-21

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.