Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

104,9% ösüş

Halkyň sarp edýän harytlaryny öndürmek boýunça meýilnamany ýerine ýetirmekde Lebap welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň kärhanalarynyň hünärmenleri öz başarnyklaryny görkezýärler. Önümçilik boýunça şu ýylyň meýilnamasy 33 million 713 müň 300 manat bellenip, 9 aýyň dowamynda ýerine ýetirileni 35 million 375 100 manada, ýagny ösüş görkezijisi 104,9 %-e barabar boldy. Kärhanalaryň hünärmenleri sarp edijileriň bildirýän islegini ödemek maksady bilen önjeýli zähmet çekýärler. Üstünliklerden ruhlanýan önüm öndürijiler oktýabr aýynda ösüş görkezijilerini 105 %-e ýetirmegi maksat edýärler.

Kärhanalarymyz

Reklama

KOMPÝUTER tilsimaty merkezi

Tel: +993 12 93 40 50 Faks: +993 12 93 40 60 Sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş. Mag­tym­gu­ly şa­ýo­ly, 111 «A» jaý. E-ma­il: tdsoft@on­li­ne.tm, Web­saýt: www.cct.com

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.