Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Öndürijiligi ýokarlanar

Önümçilik depgini kuwwatly kärhanalaryň ençemesini özünde jemleýän Balkan welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň-de güýz möwsüminde öndürijiligi iki esse ýokarlandy. Önümçilik meýilnamasynyň häzirki wagta çenli ýerine ýetirileni 15 million 530 900 manat bolup, ösüş görkezijisi 100 %-e barabar boldy. Kärhananyň hünärmenleri on aýyň jemi boýunça has hem ýokary netijeler gazanjakdyklaryna ynanýarlar. Geljekde önümçiligiň täze ugurlaryny ýola goýmagy maksat edinýän bu alyjylar jemgyýetleriniň önümleriniň diňe bir günbatar welaýatymyzy däl, eýsem, beýleki welaýatlarymyzy-da üpjün etmegi maksat edinýändikleri guwandyryjydyr.

Kärhanalarymyz

Reklama

KOMPÝUTER tilsimaty merkezi

Tel: +993 12 93 40 50 Faks: +993 12 93 40 60 Sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş. Mag­tym­gu­ly şa­ýo­ly, 111 «A» jaý. E-ma­il: tdsoft@on­li­ne.tm, Web­saýt: www.cct.com

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.