Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Lebap welaýat alyjylar jemgyýeti.

Ýylyň-ýylyna ýokary görkezijiler bilen söwda ulgamynda öňdebaryjy orny eýeläp gelýän gündogar welaýatymyz şu ýylyň 10 aýynyň jemi boýunça oňat netijeler gazandy. Lebap welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň hünärmenleri bazarlarymyzy dürli görnüşli azyk önümleri bilen üpjün etmekde öz başarnyklaryny görkezýärler. Halkyň sarp edýän harytlaryny öndürmek boýunça bu alyjylar jemgyýetiniň birleşiginiň umumy meýilnamasy 37 million 808 400 manat bolup, 10 aýyň jemi boýunça ýerine ýetirileni 39 million 370 200 manada barabar boldy. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde, ösüş görkezijisi 101,4 %-e ýetdi. Göz öňünde tutulan meýilnamany üstünlikli amal eden hünärmenler geljekde hem has uly netijeler gazanmagy maksat edinýärler.

Kärhanalarymyz

Reklama

KOMPÝUTER tilsimaty merkezi

Tel: +993 12 93 40 50 Faks: +993 12 93 40 60 Sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş. Mag­tym­gu­ly şa­ýo­ly, 111 «A» jaý. E-ma­il: tdsoft@on­li­ne.tm, Web­saýt: www.cct.com

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.