Ykdysady ösüşleri nazarlap.

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň ykdysady strategiýasynda ileri tutýan ugurlary, ilkinji nobatda, milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyrmakdan we toplumlaýyn düýpli döwrebaplaşdyrmakdan, bazar gatnaşyklarynyň we döwlet dolandyryşynyň sazlaşykly utgaşdyrylmagyndan ybaratdyr.

“Türkmenbakaleýa” harytlara baý

Ila­ty­my­zy azyk önüm­le­ri bi­len üp­jün ed­ýän dü­kan­la­ryň bi­ri-de Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we da­şa­ry yk­dy­sa­dy ara­gat­na­şyk­lar mi­nistr­li­gi­niň “Türk­men­ba­ka­le­ýa” döw­let lo­maý-bö­lek söw­da fir­ma­sy­nyň dü­kan­la­ry­dyr. Onuň ga­ra­ma­gyn­da paý­tag­ty­my­zyň çä­gin­de 1 na­har­ha­na, 3 ka­fe­te­ri­ýa we 8 sa­ny azyk söw­da dü­kan­la­ry he­re­ket ed­ýär. Şeý­le-de we­la­ýat­la­ry­myz­da ýer­leş­ýän “Bal­kan­ba­ka­le­ýa”, “Ma­ry­ba­ka­le­ýa”, “Le­bap­ba­ka­le­ýa” we “Da­şo­guz­ba­ka­le­ýa” döw­let lo­maý-bö­lek söw­da fir­ma­la­ry onuň dü­zü­mi­ne gir­ýär. Dü­kan­la­ryň äh­li­sin­de ýer­li önüm­çi­li­gi­mi­ziň ga­za­nan üs­tün­lik­le­ri­niň mi­we­le­ri­ni gör­mek bol­ýar. Olar et, ýag, to­wuk bu­dy, un, süýt önüm­le­ri, mi­we­ler, şe­ker, ma­ri­nad, et-ýap­ma, kon­di­ter we çö­rek önüm­le­ri, dür­li gör­nüş­li iç­gi­ler, şi­re suw­la­ry ýa­ly gün­de­lik ge­rek­li azyk önüm­le­ri­niň uly top­lu­my bi­len üp­jün edi­len­dir. 

Bildirişler


Reklamalar


“Hoş zaman” kompaniýasy “Aşgabat 2017” oýunlarynyň resmi hyzmatdaşy