Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

“Türkmenbakaleýa” harytlara baý

Ila­ty­my­zy azyk önüm­le­ri bi­len üp­jün ed­ýän dü­kan­la­ryň bi­ri-de Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we da­şa­ry yk­dy­sa­dy ara­gat­na­şyk­lar mi­nistr­li­gi­niň “Türk­men­ba­ka­le­ýa” döw­let lo­maý-bö­lek söw­da fir­ma­sy­nyň dü­kan­la­ry­dyr. Onuň ga­ra­ma­gyn­da paý­tag­ty­my­zyň çä­gin­de 1 na­har­ha­na, 3 ka­fe­te­ri­ýa we 8 sa­ny azyk söw­da dü­kan­la­ry he­re­ket ed­ýär. Şeý­le-de we­la­ýat­la­ry­myz­da ýer­leş­ýän “Bal­kan­ba­ka­le­ýa”, “Ma­ry­ba­ka­le­ýa”, “Le­bap­ba­ka­le­ýa” we “Da­şo­guz­ba­ka­le­ýa” döw­let lo­maý-bö­lek söw­da fir­ma­la­ry onuň dü­zü­mi­ne gir­ýär. Dü­kan­la­ryň äh­li­sin­de ýer­li önüm­çi­li­gi­mi­ziň ga­za­nan üs­tün­lik­le­ri­niň mi­we­le­ri­ni gör­mek bol­ýar. Olar et, ýag, to­wuk bu­dy, un, süýt önüm­le­ri, mi­we­ler, şe­ker, ma­ri­nad, et-ýap­ma, kon­di­ter we çö­rek önüm­le­ri, dür­li gör­nüş­li iç­gi­ler, şi­re suw­la­ry ýa­ly gün­de­lik ge­rek­li azyk önüm­le­ri­niň uly top­lu­my bi­len üp­jün edi­len­dir. 

Kärhanalarymyz

Reklama

KOMPÝUTER tilsimaty merkezi

Tel: +993 12 93 40 50 Faks: +993 12 93 40 60 Sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş. Mag­tym­gu­ly şa­ýo­ly, 111 «A» jaý. E-ma­il: tdsoft@on­li­ne.tm, Web­saýt: www.cct.com

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.