Ykdysady ösüşleri nazarlap.

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň ykdysady strategiýasynda ileri tutýan ugurlary, ilkinji nobatda, milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyrmakdan we toplumlaýyn düýpli döwrebaplaşdyrmakdan, bazar gatnaşyklarynyň we döwlet dolandyryşynyň sazlaşykly utgaşdyrylmagyndan ybaratdyr.

«Abadanyň» mürepbesi – saçagymyzyň berekedi

Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we da­şa­ry yk­dy­sa­dy ara­gat­na­şyk­lar mi­nistr­li­gi­niň “Aba­dan” önüm­çi­lik kär­ha­na­syn­da möw­sü­miň ha­ryt­la­ry bo­lan ma­ri­nad we mü­rep­be önüm­le­ri­niň önüm­çi­li­gi güýç­li dep­gin­de do­wam ed­ýär. Kär­ha­na çö­rek hem kon­di­ter, ma­ri­nad we al­ko­gol­syz iç­gi­le­ri ön­dür­ýän üç sa­ny seh­den yba­rat bo­lup, ol seh­ler­de 20-den gow­rak hü­när­men zäh­met çek­ýär. Hä­zir­ki wagt­da ma­ri­nad önüm­le­ri her gün 1000 şert­li ban­ka, kä­şir, be­ýi ýa­ly mü­rep­be önüm­le­ri bol­sa 2000 şert­li ban­ka gap­la­ny­lyp, sarp edi­ji­le­re ug­ra­dyl­ýar. Kär­ha­na­nyň hü­när­men­le­ri ýe­tip gel­ýän ýaz pas­lyn­da çig mal bo­lup dur­ýan gök ekin­le­riň meý­dan­da kö­pel­me­gi bi­len, önüm­çi­lik dep­gin­le­ri­niň has hem ýo­kar­lan­jak­dy­gy­ny uly buý­sanç bi­len aýd­ýar­lar. 
 

Bildirişler


Reklamalar


“Hoş zaman” kompaniýasy “Aşgabat 2017” oýunlarynyň resmi hyzmatdaşy