Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

“Aşgabat 2017” oýunlarynyň REKORDLARY

Türkmen paýtagtynda 12 günläp dowam eden «Aşgabat 2017» oýunlary milli sportumyzyň taryhyndaky iň bir netijeli üstünlikler bilen dabaralandy. Ildeşlerimiz Aşgabat Aziadasynyň maksatnamasyna girý


  • 02.10.2017

Oýunlar tamamlandy, dostluk dowam edýär

Türkmenistanyň Prezidenti onuň Alyhezretleri Gurbanguly Berdimuhamedow hepdäniň çarşenbe güni agşam geçirilen Ýapylyş dabarasynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa o&ya


  • 27.09.2017

Türkmen türgenleri tapawutlandy

12 günläp dowam eden Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary 27-nji sentýabr güni tamamlandy. 15 sany ýaryş geçirilýän desgada sportuň 21 gör


  • 27.09.2017

Alty altyn medal gazandy

Guşakly göreş we türkmen milli göreşi boýunça milli ýygyndymyzyň wekili Seýdi Batyrow “Aşgabat 2017” oýunlaryndaky 6-njy medalyny gazanyp bu ugurda uly üstünlige ýetdi.  Ş


  • 23.09.2017

Sport baýramynyň buşlukçylary

Şu gün paýtagtymyzyň möçberi hem-de enjamlaşdyrylyş derejesi boýunça sebitde deňi-taýy bolmadyk Olimpiýa şäherçesinde Türkmenistanyň Döwlet baýdagyny we Aziýanyň Olimp


  • 13.09.2017

Kärhanalarymyz

Reklama

KOMPÝUTER tilsimaty merkezi

Tel: +993 12 93 40 50 Faks: +993 12 93 40 60 Sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş. Mag­tym­gu­ly şa­ýo­ly, 111 «A» jaý. E-ma­il: tdsoft@on­li­ne.tm, Web­saýt: www.cct.com

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.