Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Aziadany nazarlap

Spor­tuň dür­li gör­nüş­le­ri bo­ýun­ça tür­gen­le­şik ge­çir­mä­ge uly müm­kin­çi­lik dö­re­di­len paý­t


  • 29.05.2017

Ýe­ňiş­le­riň bin­ýa­dy

Ýur­du­myz­da gur­al­ýan dür­li ugur­da­ky sport bäs­le­şik­le­ri­niň sa­ny gün-gün­den kö­pel­ýär. Ge­çi­ril­&yac


  • 29.05.2017

Babyr bilekli pälwanlar

Biz Olimp or­ta sport mek­de­bi­niň tä­lim­çi­si Döw­let­gel­di My­ra­dow bi­len spor­tuň dzýudo gör­nü­şi boýunça 

bu ýerde


  • 30.01.2017

Kärhanalarymyz

Reklama

KOMPÝUTER tilsimaty merkezi

Tel: +993 12 93 40 50 Faks: +993 12 93 40 60 Sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş. Mag­tym­gu­ly şa­ýo­ly, 111 «A» jaý. E-ma­il: tdsoft@on­li­ne.tm, Web­saýt: www.cct.com

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.