Ykdysady ösüşleri nazarlap.

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň ykdysady strategiýasynda ileri tutýan ugurlary, ilkinji nobatda, milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyrmakdan we toplumlaýyn düýpli döwrebaplaşdyrmakdan, bazar gatnaşyklarynyň we döwlet dolandyryşynyň sazlaşykly utgaşdyrylmagyndan ybaratdyr.

Ýe­ňiş­le­riň bin­ýa­dy

Ýur­du­myz­da gur­al­ýan dür­li ugur­da­ky sport bäs­le­şik­le­ri­niň sa­ny gün-gün­den kö­pel­ýär. Ge­çi­ril­ýän ýa­ryş­la­ra tür­gen­le­ri­miz hö­wes bi­len gat­na­şyp, tej­ri­be­le­ri­ni art­dyr­ýar­lar. Bu bol­sa tür­gen­le­ri­mi­ziň hal­ka­ra are­na­syn­da ge­çi­ril­ýän bäs­le­şik­ler­de öz­le­ri­ni gör­kez­megine uly müm­kin­çi­lik ber­ýär. Paý­tag­ty­myz­da ge­çi­ril­jek Ýa­pyk bi­na­lar­da we sö­weş sun­ga­ty bo­ýun­ça V Azi­ýa oýun­la­ry tür­gen­le­ri­mi­ziň hal­ka­ra de­re­je­sin­dä­ki taý­ýar­lygyny aý­dyň­ly­gy bi­len gör­ke­zer.
 
62 döw­le­tiň gat­naş­ma­gyn­da spor­tuň 21 gör­nü­şi boýunça  ge­çi­ril­jek Aş­ga­bat Azia­da­syn­da çy­kyş et­jek türk­men tür­gen­le­ri hä­zir­ki wagt­dan ýo­ka­ry de­re­je­de taý­ýar­lyk iş­le­ri­ni ge­çir­ýär­ler. 

Ýa­kyn­da Ba­ku­da ge­çi­ri­len IV Ys­lam raý­daş­lyk oýun­la­ryn­da ýy­gyn­dy to­pa­ry­my­zyň dür­li öwüş­gin­dä­ki me­dal­la­ryň 13-si­ne my­na­syp bo­lan­dyk­la­ry Azi­ada – 2017-ä oýun­la­ry­na yk­jam taý­ýar­lyk gö­rül­ýän­di­gi­ne şa­ýat­lyk ed­ýär. 
 

Bildirişler


Reklamalar


“Hoş zaman” kompaniýasy “Aşgabat 2017” oýunlarynyň resmi hyzmatdaşy