Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Aziadany nazarlap

Spor­tuň dür­li gör­nüş­le­ri bo­ýun­ça tür­gen­le­şik ge­çir­mä­ge uly müm­kin­çi­lik dö­re­di­len paý­tag­ty­myz­da­ky kö­pu­gur­ly «Bag­ty­ýar­lyk» sport top­lu­myn­da  Azi­adada oýun­la­ryn­da çy­kyş ed­ýän tür­gen­le­ri­mi­ziň on­lar­ça­sy tür­gen­le­şik iş­le­ri­ni ge­çir­ýär­ler. 
Ys­lam raý­daş­lyk oýun­la­ryn­da ten­nis bo­ýun­ça bü­rünç me­da­la my­na­syp bo­lan Anas­ta­si­ýa Pren­ko sport top­lu­my­nyň ten­nis kor­tun­da tür­gen­le­şik geç­ýän bol­sa, taý bok­s hem-de sö­weş sam­bo­sy bo­ýun­ça Türk­me­nis­ta­nyň ýy­gyn­dy to­par­la­ry esa­sy tür­gen­le­şik­le­ri­ni top­lu­myň sport za­lyn­da ge­çir­ýär­ler. Suw­da ýüz­mek bo­ýun­ça Ba­ku­da kü­müş me­dal­la­ryň iki­si­ni ga­za­nan Mer­dan Ata­ýew hem top­lu­myň 25 metr­lik bas­seý­nin­de esa­sy tür­gen­le­şik­le­ri­ni ge­çir­ýär. Azi­da – 2017-de gys­ga ara­lyk­da (25 metr) bäs­le­şil­ýän­di­gi Mer­da­nyň bu ýe­ri saý­lap al­ma­gy­nyň esa­sy se­bä­bi­dir. Umu­man, «Bag­ty­ýar­lyk» sport top­lu­my­nyň ýol­baş­çy­la­ry bu ýe­re gel­ýän tür­gen­le­re tür­gen­le­şik ge­çir­mä­ge äh­li müm­kin­çi­lik­le­ri dö­red­ýär­ler. 
 

Kärhanalarymyz

Reklama

KOMPÝUTER tilsimaty merkezi

Tel: +993 12 93 40 50 Faks: +993 12 93 40 60 Sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş. Mag­tym­gu­ly şa­ýo­ly, 111 «A» jaý. E-ma­il: tdsoft@on­li­ne.tm, Web­saýt: www.cct.com

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.