Ykdysady ösüşleri nazarlap.

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň ykdysady strategiýasynda ileri tutýan ugurlary, ilkinji nobatda, milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyrmakdan we toplumlaýyn düýpli döwrebaplaşdyrmakdan, bazar gatnaşyklarynyň we döwlet dolandyryşynyň sazlaşykly utgaşdyrylmagyndan ybaratdyr.

Aziadany nazarlap

Spor­tuň dür­li gör­nüş­le­ri bo­ýun­ça tür­gen­le­şik ge­çir­mä­ge uly müm­kin­çi­lik dö­re­di­len paý­tag­ty­myz­da­ky kö­pu­gur­ly «Bag­ty­ýar­lyk» sport top­lu­myn­da  Azi­adada oýun­la­ryn­da çy­kyş ed­ýän tür­gen­le­ri­mi­ziň on­lar­ça­sy tür­gen­le­şik iş­le­ri­ni ge­çir­ýär­ler. 
Ys­lam raý­daş­lyk oýun­la­ryn­da ten­nis bo­ýun­ça bü­rünç me­da­la my­na­syp bo­lan Anas­ta­si­ýa Pren­ko sport top­lu­my­nyň ten­nis kor­tun­da tür­gen­le­şik geç­ýän bol­sa, taý bok­s hem-de sö­weş sam­bo­sy bo­ýun­ça Türk­me­nis­ta­nyň ýy­gyn­dy to­par­la­ry esa­sy tür­gen­le­şik­le­ri­ni top­lu­myň sport za­lyn­da ge­çir­ýär­ler. Suw­da ýüz­mek bo­ýun­ça Ba­ku­da kü­müş me­dal­la­ryň iki­si­ni ga­za­nan Mer­dan Ata­ýew hem top­lu­myň 25 metr­lik bas­seý­nin­de esa­sy tür­gen­le­şik­le­ri­ni ge­çir­ýär. Azi­da – 2017-de gys­ga ara­lyk­da (25 metr) bäs­le­şil­ýän­di­gi Mer­da­nyň bu ýe­ri saý­lap al­ma­gy­nyň esa­sy se­bä­bi­dir. Umu­man, «Bag­ty­ýar­lyk» sport top­lu­my­nyň ýol­baş­çy­la­ry bu ýe­re gel­ýän tür­gen­le­re tür­gen­le­şik ge­çir­mä­ge äh­li müm­kin­çi­lik­le­ri dö­red­ýär­ler. 
 

Bildirişler


Reklamalar


“Hoş zaman” kompaniýasy “Aşgabat 2017” oýunlarynyň resmi hyzmatdaşy