Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Ýüzüjiler Aşgabat 2017 oýunlarynda şowly çykyş etmäge taýýarlanýar

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň çäginde geçirilýän gysga aralyga ýüzmek boýunça ýaryşlaryň dört gününiň dowamynda uly-kiçi ähli tomaşaçylara öz ukyplaryny görkezmäge ýüzüjilere uly mümkinçilik berler. 
Olimpiýa suw  toplumynda geçiriljek ýaryşda Gonkongdan jemi 26 türgen gatnaşar. Ýeri gelende aýtsak, gonkongly ýüzüjileriň topary ýaryşlar boýunça iň uly topardyr. Ondan soňra Hytaý (22 ýüzüji) hem-de Türkmenistan (18 ýüzüji) gelýär.   
Zenanlaryň arasynda geçiriljek ýaryşda wýetnamly Thi Anh Wiýen Nguýeniň çykyşyna tomaşa etmek has gyzykly bolsa gerek. 21 ýaşly ýüzüji zenan 2017 hem-de 2015-nji ýyllarda geçirilen Günortan-gündogar Aziýa oýunlarynyň hersinde sekiz sany altyn medaly gazanmagy başardy. Ýaş ukyply türgen geçen ýyl geçirilen Aziýa çempionatlarynda hem bir sany altyn hem-de üç sany bürünç medallary almagy başardy.

Kärhanalarymyz

Reklama

KOMPÝUTER tilsimaty merkezi

Tel: +993 12 93 40 50 Faks: +993 12 93 40 60 Sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş. Mag­tym­gu­ly şa­ýo­ly, 111 «A» jaý. E-ma­il: tdsoft@on­li­ne.tm, Web­saýt: www.cct.com

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.