Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

«Aşgabat 2017» oýunlarynyň medal sanawynyň ilkinji onlugy

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary tamamlandy. Bu yklymlaýyn ýaryşda türkmen türgenleri üstünlikli çykyş etdiler. Olar jemi 245 medal, şol sanda 89 altyn, 70 kümüş, 86 bürünç medal gazandylar. Biziň türgenlerimiz «Aşgabat 2017» oýunlarynyň maksatnamasyna girizilen sportuň 16 görnüşi boýunça şowly çykyşlary bilen ildeşlerimizi begendirdiler.

Kärhanalarymyz

Reklama

KOMPÝUTER tilsimaty merkezi

Tel: +993 12 93 40 50 Faks: +993 12 93 40 60 Sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş. Mag­tym­gu­ly şa­ýo­ly, 111 «A» jaý. E-ma­il: tdsoft@on­li­ne.tm, Web­saýt: www.cct.com

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.