Ykdysady ösüşleri nazarlap.

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň ykdysady strategiýasynda ileri tutýan ugurlary, ilkinji nobatda, milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyrmakdan we toplumlaýyn düýpli döwrebaplaşdyrmakdan, bazar gatnaşyklarynyň we döwlet dolandyryşynyň sazlaşykly utgaşdyrylmagyndan ybaratdyr.

Hal­ka­ra are­na­syn­daky ýeňişler

Azer­baý­ja­nyň paý­tag­ty Ba­ku­da ge­çi­ril­ýän IV Ys­lam raý­daş­lyk oýun­la­ryn­da çy­kyş ed­ýän tür­gen­le­ri­miz dür­li öwüş­gin­dä­ki me­dal­la­ryň 12-si­ni (2 al­tyn, 4 kü­müş, 6 bü­rünç) ga­zan­dy­lar. Tür­gen­le­ri­mi­ziň ara­syn­da agyr at­le­ti­ka bo­ýun­ça çy­kyş eden Po­li­na Gur­ýe­wa bilen bokscymyz Ars­lan­bek Açy­low al­tyn me­da­la my­na­syp bol­dular. Şeý­le-de tür­gen­le­ri­miz suw­da ýüz­mek, ten­nis we başga görnüşlerde ta­pa­wut­lan­dy­lar. Dün­ýä­niň 57 ýur­dun­dan ge­len tür­gen­le­riň 3 mü­ňe go­la­ýy­nyň gat­naş­ma­gyn­da ge­çi­ril­ýän IV Ys­lam raý­daş­lyk oýun­la­ry 22-nji maýda ta­mam­lan­dy.
IV Ys­lam raý­daş­lyk oýun­la­ry­nyň çäk­le­rin­de sent­ýabr­da paý­tag­ty­myz­da Ýa­pyk bi­na­lar­da we sö­weş sun­ga­ty bo­ýun­ça V Azi­ýa oýun­la­ry­nyň ta­nyş­dy­rylyş da­ba­ra­sy­ ge­çi­ri­l­di­.

Bildirişler


Reklamalar


“Hoş zaman” kompaniýasy “Aşgabat 2017” oýunlarynyň resmi hyzmatdaşy