Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Hal­ka­ra are­na­syn­daky ýeňişler

Azer­baý­ja­nyň paý­tag­ty Ba­ku­da ge­çi­ril­ýän IV Ys­lam raý­daş­lyk oýun­la­ryn­da çy­kyş ed­ýän tür­gen­le­ri­miz dür­li öwüş­gin­dä­ki me­dal­la­ryň 12-si­ni (2 al­tyn, 4 kü­müş, 6 bü­rünç) ga­zan­dy­lar. Tür­gen­le­ri­mi­ziň ara­syn­da agyr at­le­ti­ka bo­ýun­ça çy­kyş eden Po­li­na Gur­ýe­wa bilen bokscymyz Ars­lan­bek Açy­low al­tyn me­da­la my­na­syp bol­dular. Şeý­le-de tür­gen­le­ri­miz suw­da ýüz­mek, ten­nis we başga görnüşlerde ta­pa­wut­lan­dy­lar. Dün­ýä­niň 57 ýur­dun­dan ge­len tür­gen­le­riň 3 mü­ňe go­la­ýy­nyň gat­naş­ma­gyn­da ge­çi­ril­ýän IV Ys­lam raý­daş­lyk oýun­la­ry 22-nji maýda ta­mam­lan­dy.
IV Ys­lam raý­daş­lyk oýun­la­ry­nyň çäk­le­rin­de sent­ýabr­da paý­tag­ty­myz­da Ýa­pyk bi­na­lar­da we sö­weş sun­ga­ty bo­ýun­ça V Azi­ýa oýun­la­ry­nyň ta­nyş­dy­rylyş da­ba­ra­sy­ ge­çi­ri­l­di­.

Kärhanalarymyz

Reklama

KOMPÝUTER tilsimaty merkezi

Tel: +993 12 93 40 50 Faks: +993 12 93 40 60 Sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş. Mag­tym­gu­ly şa­ýo­ly, 111 «A» jaý. E-ma­il: tdsoft@on­li­ne.tm, Web­saýt: www.cct.com

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.