Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Türkmenistanyň futbol çempionaty Balkanabatda badalga alar

I AÝLAW

I tapgyr:

3-nji mart (şe.)   «Balkan»  —  «Aşgabat»

4-nji mart (ýe.)   «Şagadam»  —  «Energetik»

«Ahal»  —  «Merw» süýşürilen  04.04.2018 ý. (ça.)

«Altyn Asyr» — «Köpetdag» süýşürilen  04.04.2018 ý. (ça.)

07.03.2018 ý. «AFK-nyň Kubogy  —  2018»

I tapgyr

1. «Istiklol» (Täjigistan)  —  «Ahal»

2. «Alaý» (Gyrgyz Respublikasy)  —  «Altyn Asyr»

II tapgyr:

9-njy mart (an.)    «Energetik»  —  «Balkan»

10-njy mart (şe.)   «Köpetdag»  —  «Aşgabat»

10-njy mart (şe.)   «Merw»  —  «Şagadam»

«Altyn Asyr»  —  «Ahal» süýşürilen 18.04.2018 ý. (ça.)

14.03.2018 ý. «AFK-nyň Kubogy  —  2018»

II tapgyr

3. «Altyn Asyr»  —  «Istiklol» (Täjigistan)

4. «Ahal»  —  «Alaý» (Gyrgyz Respublikasy)

III tapgyr:

16-njy mart (an.)  «Aşgabat»  —  «Energetik»

17-nji mart (şe.)    «Ahal»  —  «Köpetdag»

17-nji mart (şe.)    «Şagadam»  —  «Altyn Asyr»

17-nji mart (şe.)    «Balkan»  —  «Merw»

FIFA-nyň güni 19.03.  —  27.03.2018 ý.

27.03.2018 ý. «Aziýanyň Kubogy  —  2019-yň» saýlama tapgyrynyň duşuşygy, Bahreýn-Türkmenistan

IV tapgyr:

30-njy mart (an.)  «Köpetdag»  —  «Energetik»

31-nji mart (şe.)    «Merw»  —  «Aşgabat»

31-nji mart (şe.)    «Altyn Asyr»  —  «Balkan»

1-nji aprel (ýe.)     «Ahal»  —  «Şagadam»

V tapgyr:

7-nji aprel (şe.)     «Şagadam»  —  «Köpetdag»

7-nji aprel (şe.)     «Energetik»  —  «Merw»

7-nji aprel (şe.)     «Balkan»  —  «Ahal»

«Aşgabat»  —  «Altyn Asyr» süýşürilen 23.05.2018 ý. (ça.)

11.04.2018 ý. «AFK-nyň Kubogy  —  2018»

III tapgyr

5. «Istiklol» (Täjigistan)  —  «Alaý» (Gyrgyz Respublikasy)

6. «Ahal»  —  «Altyn Asyr»

VI tapgyr:

13-nji aprel (an.)  «Köpetdag»  —  «Merw»

14-nji aprel (şe.)   «Şagadam»  —  «Balkan»

14-nji aprel (şe.)   «Ahal»  —  «Aşgabat»

15-nji aprel (ýe.)   «Altyn Asyr»  —  «Energetik»

VII tapgyr:

 21-nji aprel (şe.)  «Balkan» — Köpetdag»

 21-nji aprel (şe.)  «Aşgabat»  —  «Şagadam»

 21-nji aprel (şe.)  «Merw»  —  «Altyn Asyr»

 «Energetik»  —  «Ahal» süýşürilen 23.05.2018 ý. (ça.)

25.04.2018 ý. «AFK-nyň Kubogy  —  2018»

IV tapgyr

7. «Alaý» (Gyrgyz Respublikasy)  —  

«Istiklol» (Täjigistan)

8. «Altyn Asyr»  —  «Ahal»

II AÝLAW

VIII tapgyr:

27-nji aprel (an.)  «Aşgabat»   —  «Balkan»

28-nji aprel (şe.)   «Energetik»  —  «Şagadam»

«Merw»  —  «Ahal»  süýşürilen 30.05.2018 ý. (ça.)

«Köpetdag»  —  «Altyn Asyr» süýşürilen 30.05.2018 ý. (ça.)

02.05.2018 ý. «AFK-nyň Kubogy  —  2018»

V tapgyr

9. «Ahal»  —  «Istiklol» (Täjigistan)

10. «Altyn Asyr»   —  «Alaý» (Gyrgyz Respublikasy)

IX tapgyr:

5-nji maý (şe.)      «Aşgabat»  —  «Köpetdag»

5-nji maý (şe.)      «Balkan»  —  «Energetik»

5-nji maý (şe.)      «Şagadam»  —  «Merw»

6-njy maý (ýe.)     «Ahal»  —  «Altyn Asyr»

X tapgyr:

11-nji maý (an.)    «Energetik»  —  «Aşgabat»

11-nji maý (an.)    «Köpetdag»  —  «Ahal»

12-nji maý (şe.)    «Merw»  —  «Balkan»

«Altyn Asyr»  —  «Şagadam» süýşürilen 06.06.2018 ý. (ça.)

16.05.2018 ý. «AFK-nyň Kubogy  —  2018»

VI tapgyr

11. «Istiklol» (Täjigistan)  —  «Altyn Asyr»

12. «Alaý» (Gyrgyz Respublikasy)  —  «Ahal»

XI tapgyr:

19-njy maý (şe.)   «Energetik»  —  «Köpetdag»

19-njy maý (şe.)   «Aşgabat»  —  «Merw»

«Şagadam»  —  «Ahal» süýşürilen 13.06.2018 ý. (ça.)

«Balkan»  —  «Altyn Asyr» süýşürilen 13.06.2018 ý. (ça.)

XII tapgyr:

25-nji maý (an.)    «Köpetdag»  —  «Şagadam»

26-njy maý (şe.)   «Altyn Asyr»  —  «Aşgabat»

26-njy maý (şe.)   «Merw»  —  «Energetik»

27-nji maý (ýe.)    «Ahal»  —  «Balkan»

XIII tapgyr:

2-nji iýun (şe.)      «Merw»  —  «Köpetdag»

2-nji iýun (şe.)      «Balkan»  —  «Şagadam»

3-nji iýun (ýe.)      «Aşgabat»  —  «Ahal»

3-nji iýun (ýe.)      «Energetik»  —  «Altyn Asyr»

XIV tapgyr:

8-nji iýun (an.)     «Köpetdag»  —  «Balkan»

9-njy iýun (şe.)     «Şagadam»  —  «Aşgabat»

9-njy iýun (şe.)     «Altyn Asyr»  —  «Merw»

10-njy iýun (ýe.)   «Ahal»  —  «Energetik»

Bellik: «Altyn Asyr» we «Ahal» futbol klublarynyň AFK-nyň Kubogynyň toparçalaýyn bäsleşiginde çykyş edýändikleri sebäpli, olaryň gatnaşmagyndaky oýunlaryň käbirleriniň seneleri ýokarda görkezilen tertipde üýtgedildi.

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.