Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

“Real Madrid” PSG-ä “göz görkezdi”

“Real Madrid” we “Liwerpul” UEFA-nyň çempionlar ligasynda çärýek finala çykmagy başardy. Fransiýanyň “Pari Sen-Žermen” (PSG) topary Ispaniýanyň “Real Madridini” myhman aldy. Soňky 4 ýylyň dowamynda 3-nji gezek çempion bolan “Real Madrid” portugaliýaly ýyldyz Ronaldonyň 51-nji minutda derwezeden geçiren pökgüsi bilen 1:0 hasabynda öňe geçdi. Werattine 66-njy minutda gyzyl kartyň görkezilmegi sebäpli 10 bolup galan PSG, 71-nji minutda Kawaniniň oýna goşulmagy bilen düzümiň sanyny deňledi. Muňa garamazdan, Real 80-nji minutda Kazemironyň derwezeden geçiren topy bilen meýdançany 2:1 hasabynda terk etdi.
33 ýaşyndaky ýyldyz oýunçy Ronaldo Rud Wan Nistelroýdan (2002-2003) soň çempionlar ligasynda yzly-yzyna 9 oýunda-da gol geçirmegi başaran ikinji futbolçy boldy. Onuň bu möwsümde geçiren pökgüleriniň sany 12-ä, jemi utuk sany bolsa 117-ä ýetdi.

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.