Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Marokkodaky ýaryşda türkmen dzýudoçysynyň üstünligi

  09.03.2018  Agadir şäherinde (Marokko Patyşalygy) badalga alan dzýudo boýunça “Agadir Grand Prix” abraýly ýaryşda Türkmenistandan bolan türgenler çykyşlaryna üstünlikli başladylar.
52 kilograma çenli agram derejesinde bürünç medala eýe bolan halkara derejeli sport ussady Gülbadam Babamuratowa üstünlik gazandy. Ýaryşlara dürli derejeli ýaryşlarda has ýokary netijeleri gazanan ildeşlerimiziň 8-si gatnaşýar.
Gülbadam Babamuratowa dzýudo, sambo we beýleki başa-baş söweşleriniň türkmen mekdebiniň ajaýyp türgen gyzlarynyň biridir. Onuň gazanan üstünlikleriniň hatarynda geçen ýylky birnäçe ähmiýetli ýaryşlardaky ýeňişleri bar: Belarus Respublikasynyň Prezidentiniň baýragy ugrundaky halkara ýaryşda, “Memorial Harlampiýew” atly sambo boýunça dünýä Kubogy ugrundaky ýaryşda, Daşkentde sambo boýunça Aziýa çempionatynda, Aşgabatdaky V Aziýa oýunlarynda hem-de Soçide (Russiýa Federasiýasy) sambo boýunça 41-nji dünýä çempionatynda gazanan altyn medaly bar.

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.