Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 2-nji tapgyrynyň duşuşyklarynyň netijeleri

“Köpetdag” – “Aşgabat” – 1:2
Gollar: ’32 Berdi Hotdyýew (“Köpetdag”) – ’26 Nazar Baýramow, ’57 Pirmyrat Gazakow (“Aşhabat”)
Duýduryşlar: ’36 Döwletmyrat Döwletmyradow, ’85 Döwlet Seýitmuhammedow (“Köpetdag”) – ’39 Elýas Akyýew, ‘90+2 Nazar Baýramow (“Aşgabat”)
Geçirilen ýeri: “Aşgabat” stadiony (Aşgabat ş)
Duşuşygyň emini: Jumamyrat Jumamyradow (Aşgabat ş)
Gözegçi emin: Wadim Baratow (Aşgabat ş)
“Merw” – “Şagadam” – 2:0
Gollar: ’59 Söhbet Allanurow, ‘90+3 Ilýa Tamurkin
Duýduryşlar: ’35 Ilýa Tamurkin, ’56 Söhbet Allanurow, ’80 Ž. Orazmuhammedow (“Merw”) – ’31 Daýanç Orazgulyýew, ’82 R. Halmämmedow
Geçirilen ýeri: “Sport desga” stadiony (Baýramaly etr)
Duşuşygyň emini: Çarymyrat Gurbanow (Aşgabat ş)
Gözegçi emin: Allabergen Sapaýew (Daşoguz ş)  
“Altyn Asyr” – “Ahal”  (süýşürilen 18.04.2018 ý)
Çeşme:   “tff.com.tm”

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.