Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Serdaraly Ataýew “Alga” toparyna geçdi

Geçen möwsümi Türkmenbaşy şäheriniň “Şagadam” toparynda geçiren türkmen futbolçysy Serdaraly Ataýew karýerasyny Bişkek şäheriniň “Alga” toparynda dowam eder. Türkmenistanly hüjümçi Gyrgyz topary bilen bir ýyla niýetlenen şertnama baglaşdy.
Möwsüme taýýarlanýan “Alga” topary ýakynda ildeşimiziň gatnaşmagynda Kant şäherinde “Naşe Piwo” topary bilen ýoldaşlyk duşuşygyny geçirdi. Bu duşuşykda meýdança çykan Ataýew netijeli urgularyň ikisini geçirip, toparynyň 3:0 hasabynda üstün çykmagyna uly goşant goşdy.
Hezret Hojagulyýew,
sport synçysy.

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.