ÄNEWDÄKI ÖNÜMÇILIK TAÝÝARLAÝYŞ-SÖWDA SENAGAT KÄRHANASY

Alyp barýan işleriniň ugry: Önümçilik. Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Kärhana daşary ýurtlarda öndürilen ýokary hilli «Lýuks» spirtini gaýtadan işläp, ýokary hilli alkogolly içgileri öndürýär. Alkogolly içgileriň giň assortimentiniň lomaý söwdasyny amala aşyrýar. 
Salgysy : Ahal welaýaty, Ak bugdaý etraby, Änew ş., Industrial köçesi, 3-nji jaý. 
Tel: +993 12 57-40-92
Faks: +993 137 34-3-63

AHAL WELAÝAT ALYJYLAR JEMGYÝETLERINIŇ BIRLEŞIGI

Alyp barýan işleriniň ugry: Söwda, market, bazar, restoran we önümçilik. Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Welaýat alyjylar jemgyýetleriniň garamagyndaky kärhanalar söwda, hyzmat, önümçilik bilen meşgullanýar. Welaýat boýunça söwda nokatlaryň 397 sanysy, önümçilik sehleriniň 46-sy hereket edýär. Birleşigiň düzüminde 205 sany jemgyýetçilik hyzmat ediş nokatlary, 15 sany kafe, 7 sany restoran, 10 sany bazarlar halkyň ýokary isleglerini kanagatlandyrýar. 
Salgysy: Aşgabat ş., A. Annaýew köçesi, 51-nji jaý.
Tel: +993 12 34-66-84
Faks: +993 12 34-31-35