Ykdysadyýet

Rublyň alyş-çalyş hümmeti anna güni irden söwdalarda birneme peselenden soň dollara garanyňda gowşak ösüşe eýe boldy, ýuana garanyňda az üýtgedi we ýewro garanyňda bolsa bahasy ýokarlandy: amerikan dollarynyň hümmeti 81,21 rubla, ýewronyň hümmeti 90,06 rubla, ýuanyň hümmeti bolsa 11,86 rubla deň boldy diýip, Moskwanyň biržasynyň maglumatynda aýdylýar.
Şeýlelikde, dollaryň alyş-çalyş hümmeti 19 köpük arzanlap, 81,21 rubla, ýewronyň hümmeti 33 köpük arzanlap, 90,06 rubla deň boldy, ýuanyň hümmeti bolsa öňki söwdalaryň derejesini görkezdi we 11,86 rubla deň boldy.

tm_TMTürkmençe