• EXPO 2020 | DUBAI, UAE

Яндекс.Погода

SÖWDA KANUN TERTIBI

SÖWDA KANUN TERTIBI

  • 08.10.2019 "BIZNES REKLAMA"

abuna new

otel reklama

ruhabat

ruhabat

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar 

GIŇIŞLEÝIŇ
3953 0 Add

Lebap welaýatynyň öňdebaryjy söwda işgärleri sylaglanyldy

2-nji oktýabrda Türkmanabat şäherinde hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň söwda ulgamynyň öňünde goýan möhüm

GIŇIŞLEÝIŇ
5 0 Add

Maşgala býujeti näme?!

«Pul nämelere sarp edilýär, niräk gidýär?! Bu soragy käte öz-özümize berýäris ýa-da daş-töweregimizdäkilerden

GIŇIŞLEÝIŇ
9 0 Add

Maýa goýumlar — ösüşlere badalga

Maýa goýumlary ýurduň önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmaga, doly we netijeli peýdalanmaga, häzirki zaman iň kämil

GIŇIŞLEÝIŇ
5 0 Add

Sanly ykdysadyýet we bank ulgamy

Milli ykdysadyýetiň depginli ösmegi netijesinde işewürligiň täze görnüşleri peýda bolýar. Sanly tehnologiýalaryň

GIŇIŞLEÝIŇ
7 0 Add

«Anuga — 2019» halkara sergisine gatnaşýarlar

1919-njy ýylda ilkinji tomaşaçylaryny kabul eden «Anuga» sergisi bu ýyl öz 100 ýyllyk ýubileýini belleýär. Bu şanly

GIŇIŞLEÝIŇ
3 0 Add

Türkmenistanyň Prezidentiniň Singapur Respublikasyna döwlet sapary

Düýn Singapur Respublikasyna döwlet sapary bilen gelen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Singapuryň

GIŇIŞLEÝIŇ
135 0 Add

BMG azyk önümleriniň zaýalanmazlygy ugrunda global göreş alyp barýar

Geçen hepdäniň çarşenbe güni Bütindünýä azyk maksatnamasy azyk önümleriniň isrip edilmeginiň öňüni almak ...

giňişleýiň
7 0 Add

Her birimiziň mukaddes borjumyz

Ýaşamak, işlemek üçin ähli mümkinçilikleriň döredilýän, adam hakyndaky alada döwlet syýasatynyň esasy ...

giňişleýiň
14 0 Add

Talyp ýaşlar okamaga höwesek

Bu günki gün döwür bilen aýakdaş bolup, eziz Arkadagymyzyň parasatly ýol-ýörelgelerinden ugur ...

giňişleýiň
9 0 Add

Türkmen gawunlary Awstriýa bazarlarynda

Awstriýanyň paýtagty Wena şäherine türkmen telekeçileri türkmen gawunlaryny eksport edip ...

giňişleýiň
5 0 Add

Aşgabatda Aral boýunça sebitleýin iş toparlarynyň duşuşygy geçirildi

Şu gün paýtagtymyzyň «Ýyldyz» myhmanhanasynda Türkmenistanyň Araly halas etmegiň halkara gaznasynda ...

giňişleýiň
57 0 Add

Birinji Hazar ykdysady Forumy

Hazar deňziniň huhuk derejesini resmileşdirmek işi 1996-njy ýylyň noýabrynyň başynda Aşgabatda Hazarýaka ...

giňişleýiň
349 0 Add

Ählumumy energetika howpsuzlygyny üpjün etmekde Türkmenistanyň kuwwaty artýar

Nebitgaz senagaty milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklarynyň biridir. Hormatly Prezidentimiz ...

giňişleýiň
66 0 Add

Поделиться в соцсетях

Получать Рассылку

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd