abuna new

otel reklama

ruhabat

ruhabat

«Sony Corporation» kompaniýasy geçen hepde şu ýylyň üçünji çärýegi boýunça pozitiw hasabatyny çap etdi. «Sony»-nyň iň güýçli tarapy onuň girdejisini çalt artdyrmaga kömek eden wideooýunlary boldy. Geçen çärýekde «Sony» 19,58 milliard dollarlyk söwda edip, girdejisi 1,55 milliard dollara we her bir paýnamanyň ösüş görkezijisi 1,20%-e deň boldy. Ýylyň jemi boýunça girdeji 30% artyp, iýuldaky çaklama bilen deňeşdireniňde, 7,7 milliard dollara ýetdi. Şeýle-de kompaniýanyň beýleki ugurlarda-da görkezijileri pozitiw bolmagynda galdy. Esasan-da, ýarymgeçirijiler babatda girdeji boýunça ýyllyk ösüşi 17% ýokarlandy. Geçen hepdäniň ahyryndaky söwdalaşyklarda «Sony»-nyň paýnamalary 53,43 dollara (+4,76%) barabar boldy.

Поделиться в соцсетях

Получать Рассылку

Our website is protected by DMC Firewall!